fbpx

Golvisolering med golvvärme

Frågeställare: Jennie
Tvåplanshus med vind och torpargrund byggt 1909, med spån som isolering i hela huset. Cirka 200 mm i golv från början. Behöver isolera golvet i bottenvåningen och har plockat ur golvbräderna som kommer återanvändas. Träbjälklaget har nu asfabord i botten och papp mellan skarvarna. Bjälklagen varierar i cc cirka 70. Vill lägga golvvärmeplåtar som hängs mellan bjälklagren. Kan man lägga folie eller något annat mellan plåtarna för att minimera att värmen vänder nedåt? Eller finns det något annat bättre alternativ? Vilken typ av isolering är bäst? Snickarna förespråkar glasfiberullsskivor. Ska isolera 250 mm då golvet salats på för att rättats och få mer utrymme med isolering. Finns det något annat vi bör tänka på vid isolering av golvet?

Svar:
Att lägga något mellan plåtarna och vad? Mellan plåtarna och isoleringen tror jag du menar? Plåtarna ska fördela värmen och bara isolering kan förhindra att värmen läcker ned i bjälklaget. Glasfiber är inte att rekommendera. Förutom hälsovådligheten så är den inte lämplig i byggnadsantikvariska sammanhang, ej heller i miljöaspekten. Det är en energikrävande produkt att tillverka och isolerar inte som önskvärt. Bäst är att isolera med organiska produkter. Förslagsvis med en pappersbaserad lössprutad cellulosaull impregnerad med bor. Denna är tät och tung vilket ger mycket bra isoleregenskaper.

keyboard_arrow_up