fbpx

Cellulosa utan luftspalt och takfotsventilation

Frågeställare: Peter
En tågstation från 1901 skall få varmbonad vind (just nu byggs takkupor). Taket är ett sk tälttak, dvs med takfot runt om och inga gavlar. Taket har denna konstruktion: takplåt, läkt, lodräta spontade vattbrädor. Taket är tätt.

När snedtaket skall isoleras (till nock) vill jag använda en produkt som inte behöver luftspalt eller takfotsventilation. Dels sparar jag arbetet med att perforera hela takfoten (inte snyggt heller) dels hitta en lösning att leda ut luften i nock. Plus att en luftspalt skulle bygga in ca 100mm i taket på grund av ribborna som håller uppe vattbrädorna.

Kan jag med ex. cellulosaisolering isolera direkt mot de spontade vattbrädorna och sedan ha diffusionsöppen duk plus panel? Jag tror att svaret är ”ja”, utifrån det jag läst tidigare.

Kan ni också svara på varför det finns en sådan motsättning mellan experter i byggnadsvårdsbranchen och entreprenörerna i denna fråga? När jag frågar installatörer (cellulosa och träfiber) om denna lösning försöker de till varje pris att klämma in en luftspalt. Och i vissa fall representerar de en produkt som skall ha dessa kvalitéer. Är det så att de inte vågar lämna garantier på arbetet eftersom byggnormen föreskriver luftspalt i 90 procent av fallen?

På bilden ser ni exteriören (med digital skiss av fönsterkuporna) och bild på ett av hörnen på vinden inifrån.

Svar:
Bygg så som du beskriver. Cellulosaull utan luftspalt. Helt rätt! Det finns ingen byggnorm som föreskriver luftspalt. Det som sägs är att det ska byggas säkert. Och din idé är inte osäker.
Nästa fråga är intressant. Jag är en s.k. expert. Svarar bl.a. på läsarfrågor i tidningen Gård&Torp. Dessutom har jag varit cellulosaisoleringsentreprenör under 20 år. Mycket riktigt finns det motsättningar. Men dessa handlar mer om feghet, pengar, och andra svagheter. Uppmärksamma att det finns två huvudgrupper av cellulosaisolering. Impregnering med bor eller ammoniumpolyfosfat. Jag vill säga att endast den med bor ska användas. Detta är en säker produkt både vad gäller mögel och brand. Här är inte rätt forum att fördjupa sig i detta men välkommen till Gård&Torp med fler frågor i ämnet.

keyboard_arrow_up