Frågeställare: Lars Olsson
Hej Bor i ett hus från 1873. Har kraftigt golvdrag. Kan jag isolera i mötet yttervägg och yttersta golvbrädan? Eller ska jag isolera varje golvfack för sig? Kan jag spruta in isolering i det fallet? Har minskat draget lite genom syntetlister som är nertryckta i springorna. Det känns inte bra och hjälper föga draget förflyttas och centreras i de allra minsta springorna. Rummen är 30 respektive 28 kvm. Brädornas dimensioner är kraftiga ca 50 X 22-25 cm. sitter som berg. Hälsning Lasse Tack

Svar:
Kalla golv i äldre hus beror på att fyllningen under golvet mot ytterväggen är otillräcklig eller att den har satt sig så att kall luft kan blåsa in under golvbrädorna från glipor mellan grund och stomme. Därför räcker det inte att täta mellan golvbrädor och vägg. Man kan borra mindre hål utifrån till varje golvfack och blåsa in cellulosaisolering. En annan och mer traditionell metod är att lyfta kantbrädorna, vindtäta och fylla på isolering. Metoden finns beskriven i artikeln ”Isolering och snygga friser – enkel åtgärd för dragigt skurgolv” från Byggnadskultur nr 2 2012.