Restaurering av jordkällare

Frågeställare: Per Anders
Vi har en jordkällare i huggen sten. Den består av ett förrum med cementgolv och förvaringsutrymmen på sidorna, därefter en innerdörr och själva källaren med jordgolv. Tyvärr har fronten börjat förskjutas p g a att vatten och jord trängt in mellan stenarna. Ett annat problem är att källaren saknar ventilation.

Vi avser att ta upp ett hål och installera ett ventilationsrör i taket samt lägga om stenarna som har börjat röra på sig. Då har frågan om att i förebyggande syfte frilägga och täta hela källaren kommit upp. Ett förslag är att täcka stenen med platonduk och därefter fylla på jorden igen. Jag har även hört att man kan täta med kallasfalt. Vi undrar nu om dessa åtgärder är lämpliga och effektiva eller om de ev skapar andra problem? Tacksam om ni även kan hänvisa till någon bra artikel eller skrift om renovering och inredning av jordkällare.

Svar:
I Byggnadskultur nr 2 2014 skriver Per Zackrisson om jordkällare och hur de underhålls. Att frilägga hela källaren låter som ett stort jobb och jag är tveksam till att lägga på ett tätskikt som kan stänga inne fukten i murverket. I såna fall är nog lera ett bra tätskikt. Däremot är det viktigt med en ventilationsöppning i taket i den inre delen och i ytterdörrens nederkant.