fbpx

Gammalt hus och isolering i vindsbjälklag

Huset har en stor kallvind, som dessutom helt öppet går ner i sk kattvindar (ganska stora) i varje hörn av huset. Alltså fyra sådana kattvindar (med åtkomst genom vanlig innerdörr från planet under). Vi har inga planer på att inreda något av detta. Huset har två murstockar genom vinden. Murstockar som numera är kalla mer eller mindre alltid. I princip ”myseldar” vi bara. Uppvärmning är i dag direktverkande el i kombo med lfvpumpar. Väldigt dyrt på vinterhalvåret. I vindsbjälklaget ligger på en del ställen sågspån och på andra ställen kutterspån. Framförallt sågspånen har över åren sjunkit ihop betänkligt. Det finns inget tätskikt mellan övervåning och vind. Vi vill gärna ha kvar vindsutrymmet för förvaring t.ex. Vi har idag inga svampproblem, och vi vill inte ha det heller. Vi mäter fukten på vinden kontinuerligt, och den är på vintern lite hög. Det finns vinterdagar då vindsluftens RF-värde tydligt överstiger 80%.
Vad göra (om något)? Utan att riskera att det uppstår problem….

Svar:

Det är nog tack vare den klena isoleringen ni har klarat er undan fukt- och kondensskador, värmeläckaget har gjort att vinden har hållit sig någorlunda torr trots att fuktig rumsluft kan ta sig upp och skorstenarna är kalla. Om RH ligger över 70-75% längre tider är det risk för mögel men korta perioder klarar den här typen av konstruktion att buffra även lite högre luftfuktighet.

Men er vind är nog inte energieffektiv och ni kan spara en hel del på att isolera. Läs artikeln Vindsisolering och vindsinredning som beskriver åtgärder och fallgropar. Viktigast är att se till att ni inte har några luftläckage upp till vinden som kan öka RH dramatiskt vintertid. Och har ni ändå har lufttätat kan ni spara energikostnader genom att fylla på lite cellulosaisolering.

Om skorstenarna inte används längre är det bra om ni förser dem med huvar för längre hållbarhet, läs Bättre komfort med skorstenshuv.

keyboard_arrow_up