Riv inte Göteborgs äldsta kulturskatter

Smedjegatan 5 är en av Göteborgs äldsta gårdar med anor från 1730 och 1930. Nu hotas den av rivning. Hur kan det få förekomma kulturförstörelse så öppet och så ogenerat i vår stad? skriver bland andra Margareta Hallin, ordförande Svenska byggnadsvårdsföreningen i Göteborgs-Posten.

Under 60- och 70-talen jämnades nästan hela stadsdelen Östra Nordstaden med marken. I dag ligger göteborgarnas mesta shoppingpalats Nordstan på dess plats. Dåtidens rivningsvåg svepte med sig hela kvarter, gator och stadsdelar. När rivningsdammet lagt sig restes moderna fasader i betong och plåt och förändrade stora delar av Göteborg till oigenkännlighet. Hela 50 procent av den äldre bebyggelsen i Göteborgs innerstad försvann.

Västra Nordstaden var en av få stadsdelar som klarade sig undan brutala övergrepp. I stadsdelens hjärta finns några av Göteborgs äldsta byggnader med Kronhuset och kronhusbodarna som ”kronan” på verket. Men kunskapen om dessa miljöers kulturhistoriska värde tycks på senare tid ha gått förlorad.

Läs hela debattartikeln.