fbpx

Fullmurad torpar/krypgrund utan ventilation

Jag har precis satt in en hygrometer i krypgrunden och tänker att jag väntar och ser nu hur fukthalten utvecklas över tid. Behöver jag ha någon ventilation om det är bra avseende fuktigheten eller är det bra ändå med ventilation för att vädra ut instängd luft? Jag läste i tidigare svar i frågebanken att man ska ventilera med måtta och min fråga är då vad som är måttlig ventilering och hur många och hur stor diameter ska det vara på ventilationsluckorna? Behöver de sitta på flera sidor för att få drag eller räcker det att sätta på en sida? Den sista frågan pga att det är lite tekniskt svårt att komma åt att borra hål i grundmuren förutom på en sida.

Svar:

Om mätningen, som bör utföras under en hel säsong, inte visar att gränsvärden överskrids under längre perioder, så finns ingen anledning till åtgärder. Om luften känns instängd kan det dock vara ett skäl att öka ventilationen. Det är svårt att ange absoluta värden för ventilation, storlek och placering på ventiler eftersom alla hus har olika förutsättningar. Det bästa är att göra som du beskriver, att mäta och därefter göra åtgärder i rätt ordning. Om nya ventiler installeras så är det bra om de är justerbara. Standardmått för ventiler brukar vara 150 x 150 mm. Om du känner dig osäker kan det vara bra att anlita en kunnig hantverkare som kan undersöka på plats.

keyboard_arrow_up