fbpx

Behov av dränering – hur veta?

Huset är ett tvåplanshus med utbyggnad om 174 kvm och 60 kvm källare. Utbyggnaden upplevs ändå som att det finns en lite unken lukt varför vi misstänker att åtgärd behöver göras under takpapp/i krypgrund (som dock ska ha delar närmast underst i betong som kan vara av godo?). I övriga huset är det ingen oangenäm doft, källaren är dock full av putssläpp och vad vi upplever är saltpålagringar samt att en mineralisk eftersmak/doft hänger kvar efter visit.

Vi överväger att avvakta med dränering men vill såklart 1. inte bo hälsovådligt, 2. inte riskera skador på övrig konstruktion. 3. kunna använda källaren som källare men inte direkt inreda denna. Vi har funderat på om man kan lösa en del med förbättrad ventilation och uppvärmning istället. Bör man fuktmäta? Var isåfall? Hur går det till? Andra tips? Rekommenderad hantverkare/entreprenör?

Svar:

Dålig lukt, bom puts och saltutfällningar är tecken på fukt i grunden. Läs inledningen i artikeln På säker grund där de olika fuktorsakerna är listade. Där framgår också hur källaren och grunden skall ventileras, om sommaren skall man undvika överventilering. När man tagit bort växtlighet inpå huset, sett till att takvatten rinner bort från huset, att det är frånfall runt huset och så vidare så har man minskat den utifrån kommande fukten. Använd en hygrometer för att mäta fuktigheten i grund/källare före och efter åtgärd så att man kan se om åtgärderna har gett effekt. Om markförhållanden ändå är fuktiga till exempel på grund av husets läge i terrängen så kommer det att ske en långsam fuktvandring genom murverket som kan ge bom puts och saltutfällningar, speciellt om man värmer upp och / eller avfuktar källaren och grunden vilket gör att fuktvandringen ökar. Naturkrafterna strävar efter att jämna ut klimatet på ut- och insida av källarmurar. En dränering runt huset är omfattande och brukar ge bra effekt men i vissa fall får man acceptera fuktigheten och se källarmurarnas invändiga puts som offerskikt som kan behöva förnyas med jämna mellanrum. Använd ett svagt putsbruk som till exempel kalk- eller hydrauliskt putsbruk beroende på vad muren består av så skadas inte den underliggande muren. Man bör då heller inte förvara organiskt material i den fuktiga källaren som annars kan ge upphov till mögel och dålig lukt.

Med tanke på husets och tillbyggnadens ålder och om det inte finns någon lukt i bostadsvåningarna så är det sannolikt inte bråttom och man kan göra de olika åtgärderna i rätt tågordning i lugn och ro. Ett tips är att köpa några timmar av en kunnig byggnadsvårdare som kan göra en åtgärdsplan på plats. Länsombuden kan ge tips på konsulter och byggare med erfarenhet av äldre hus.

keyboard_arrow_up