Vatten i grunden på 20-talshus

Vi har problem med fukt -huset ligger delvis på berg, delvis sprängsten och vid mycket nederbörd står det vatten i grunden – vill förstås åtgärda detta men utan att bara åtgärda symptomen eller jobba mot naturen, helst på ett gammalt beprövat sätt – tips på duktiga hantverkare mottages tacksamt!
Undviker gärna markplast o dylikt om det går att göra det på ett vettigt sätt?

Svar:

Fritt vatten i källaren behöver konstigt nog inte vara ett tekniskt problem. Det är värre med hög luftfuktighet. Däremot blir det svårt att använda utrymmena om det är vatten på golvet. Den första åtgärden är alltid att se till att takavvattningen leder bort vattnet från huset. Om det fortfarande rinner in vatten efter det kan det behövas dränering runt huset. I sällsynta fall kan det beroende på markförhållanden vara svårt att få till en bra dränering. En lösning kan vara att gräva ut en brunn i grunden med avlopp ut mot sluttande terräng eller ordentlig stenkista. Man kan som extra säkerhet placera en sänkpump med nivåvakt i brunnen. Golvet i den fuktdrabbade delen av källaren skall slutta ned mot golvbrunnen så att vattnet rinner undan.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler