fbpx

Vatten i grunden på 20-talshus

Vi har problem med fukt -huset ligger delvis på berg, delvis sprängsten och vid mycket nederbörd står det vatten i grunden – vill förstås åtgärda detta men utan att bara åtgärda symptomen eller jobba mot naturen, helst på ett gammalt beprövat sätt – tips på duktiga hantverkare mottages tacksamt!
Undviker gärna markplast o dylikt om det går att göra det på ett vettigt sätt?

Svar:

Fritt vatten i källaren behöver konstigt nog inte vara ett tekniskt problem. Det är värre med hög luftfuktighet. Däremot blir det svårt att använda utrymmena om det är vatten på golvet. Den första åtgärden är alltid att se till att takavvattningen leder bort vattnet från huset. Om det fortfarande rinner in vatten efter det kan det behövas dränering runt huset. I sällsynta fall kan det beroende på markförhållanden vara svårt att få till en bra dränering. En lösning kan vara att gräva ut en brunn i grunden med avlopp ut mot sluttande terräng eller ordentlig stenkista. Man kan som extra säkerhet placera en sänkpump med nivåvakt i brunnen. Golvet i den fuktdrabbade delen av källaren skall slutta ned mot golvbrunnen så att vattnet rinner undan.

keyboard_arrow_up