Förlagor till tidstypiska entrédörrar på egnahem

Vårt egnahemshus (Malmö, 1920-tal) visar i originalritning ett exempel på en dörr, som ej finns längre. Jag vill beställa en ny, men undrar om jag kan ”lita på” originalritningen. Var det förekommande att husbeställaren frångick originalritningens detaljexempel och valde fritt? Och valdes det då utifrån Statens Byggnadsbyrås mönsterritningar (dörralternativ?) eller mer fritt? Om staten bestämde alternativen, hur kommer jag idag enklast över dessa mönsterritningar?

Svar:

Om det inte finns äldre foton kan det vara svårt att säga exakt vilket utförande dörren hade. Om man har tur kan det finnas foton på länsmuseet eller hembygdsföreningen om man söker på fastighetsbeteckning. För annars är det som du säger – bygglovritningarna är inte särskilt exakta avseende detaljer och det färdiga utförandet var inte sällan lite annorlunda än ritningen. Om det viktigaste inte är att ha exakt samma utförande som originalet utan mer en 20-talskaraktär kan man titta runt i grannskapet eller på liknande hus från samma tid och hitta en passande modell. Det finns också inspiration att hitta i litteraturen, till exempel i boken Så byggdes villan av Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen. På nätet kan man också hitta en del, till exempel C-uppsatsen Villaportarna i 20-talets Bromma av Lotta Alvestam Wahlund. Om du vill gå djupare kan du hitta Statens byggnadsbyrås mönsterritningar på Riksarkivet eller eventuellt något antikvariat.