Restaurera takmålningar

Vi har en gård där huset är byggt i slutet av 1800-talet. Där har vi nu att börja renovera salen och har hittat gamla målningar i taket som vi gärna vill behålla men behöver laga, då det finns spikhål, andra hål och lite färg i taket. Hur ska vi göra för att restaurera detta tak?

Svar:

Det är svårt att svara kort på denna fråga, man skulle behöva veta mer om färgsort, underlag, takets skick som helhet med mera. Den dekormålade frisen är vacker även om det finns en hel del spikhål. Kanske kan den bevaras som den är? Men på de stora gråvita ytorna kommer kittlagningar med retuscher att synas. Men kanske är det acceptabelt för helheten? Om underlaget håller kan man annars klistra papp eller väv och måla om den enfärgade delen. Mitten av taket har haft ett fältindelande listverk som kan återskapas. Listerna kanske togs bort i samband med att man spikade på trätexskivor en gång i tiden? Eventuellt kan det finnas takmålningar under den blanka färgen? Finns äldre fotografier som kan skvallra om tidigare utföranden? Kolla med tidigare ägare eller hembygdsföreningen – ibland har man tur!

I vilket fall skulle ni behöva få experthjälp på plats som kan undersöka taket noggrannare och komma med ett åtgärdsförslag. En konservator eller erfaren dekorationsmålare kan ni hitta genom era länsombud.