fbpx

Förbättring av gammal mullbänk?

Hej
Vi renoverar köket i en gammal stuga som är från början av 1800-talet och där golvet ligger på en mullbänk.
Jorden är torr och golvbjälkarna verkar fina.
Golvbjälkarna ligger lösa på jordgolvet och mellan golvbjälkarna ligger det brädor med tång som isolering till underkant golvbrädor.
Brädor och tång mellan golvbjälkarna är borttaget och ska ersättas med ny isolering.
Några frågor:
1. Jag har tänkt att fylla upp utrymmet mellan golvbjälkarna med skumglas eller perlite eller bör jag även ersätta en del av jorden under golvbjälkarna med skumglas eller perlite? Jag läste ett svar i forumet där ni skrev att skumglas ska läggas 30 cm under bjälkarna, men behövs det om jorden verkar torr?
Rekommenderar ni perlite eller skumglas?
2. Ska det ligga fiberduk n2 mellan jord och skumglas
3. Stenmuren var täckt med tjockt lager lera som lossnade när golvet togs bort. Ska jag blötlägga samma lera och använda igen eller bör jag använda ny lera till detta? Behövs lera eller räcker det med att sätta vindpapp innanför muren?
4. Är det bra att lägga 2 lager grålumppapp över golvbjälkar och skumglas för att minska knarr och drag? Golvet ska sedan bli ett brädgolv.

 

Svar:

Om marken visats vara så torr under så lång tid att bjälkarna inte tagit skada så skulle jag säga att ni har en väldigt bra plats för ert hus!
Torr mark isolerar och i princip behöver ni inte ändra på konstruktionen och materialen eftersom den har fungerat bra.  Men jag ska ändå komma med lite tips.
Leran på grundmuren fungerar dragtätande mot den inre, isolerande konstruktionen, att blöta upp och återmontera leran vore bra.
Så länge marken är torr behövs ingen energi läggas på att montera en duk på marken, om så ändå skulle önskas så kan lera användas istället (det har jag stött på i ladugårdar, matkällare och under ett helt hus och vidare ut under grundmuren i ett hus från 1780-talet).
Hur man ska använda skumglas och perlite i gamla grunder är något som till och med tillverkarna svarar undvikande på. Och vi har, i jämförelse med äldre konstruktioner ganska kort erfarenhet av dessa material även om de har lovande egenskaper. Min praktiska erfarenhet, samt delad erfarenhet från branschkollegor gör att jag hellre väljer perlite även om det dammar mycket mer än skumglas. Anledningen är att det eventuellt blir mer luftrörelser genom det mer grovkorniga skumglasmaterialet, man har sett angrepp av trägnagare i splintved i golvbrädor ovanpå skumglas. Det kan sannolikt förhindras med ett vindtätande lerlager ovanpå skumglaset men vi har som sagt inga långtidsstudier på de olika varianterna. Och alla hus har olika förutsättningar i fukthänseende.
Om du väljer att använda perlite så packa den lite med en platt brädbit skruvad i änden på en regel och montera en lumppapp eller annan typ av dammavskiljande duk så att dammet inte ”puffar” upp i golvspringorna. Man kan här också använda lera istället för duk!

Frågan är besvarad av Niklas Thuresson, Alla tiders hantverk AB, Nyåker

keyboard_arrow_up