Dränering runt mullbänksgrund

Vi håller på och renoverar ett gammalt torp, bland annat så har vi börjat ta upp golvet för att vi har haft grävlingar in under huset. Grunden är en gammal mullbänk som vi har tänkt återskapa, men med Perlite.

Vi har nu sett att vi får in lite vatten i grunden från baksidan av huset, det är inte mycket, bara så kanten är fuktig, syns till höger om murstocken på bilderna från insidan. Huset ligger på en grusås så marken är väldränerad, grunden är i det stora hela torr, men vi funderar på att dränera baksidan som ju har en lutning in mot huset. Baksidan ligger precis nedanför åsen, på en av bilderna så kan man se sluttningen lite, den har vi tänkt flytta bakåt och minska lutningen, men hur nära vågar man gräva intill grunden? Ska man låta bli att gräva för nära huset så man inte riskerar sättningar av stenarna som bär huset?

Det vi har tänkt göra är att gräva bort lutningen på slänten bakom huset, eller åtminstone flytta den bakåt och minska lutningen och sedan gräva så nära huset som är ok och lägga ner ett dräneringsrör som leder ner vattnet bort mot vänster sett bakifrån. Vad bör man tänka på? Hur nära stengrunden och hörnstenarna vågar man gräva? Hur nära huset bör dräneringsröret läggas, om man ska ha ett vill säga? Stuprännan har bytts ut efter att bilderna togs.

Svar:

Bra att ni har ordnat med en bättre hängränna, vid kraftigt regn på ett slätt plåttak får vattnet ordentlig fart och kan stänka över och fukta upp längs husgrunden. Det är viktigt att rengöra rännan med jämna mellanrum från löv och kvistar. I och med att huset har stått väldigt länge på väldränerad mark så bör annars risken för sättningar vara ganska liten. Viktigast i detta lägen är att ytvatten kan rinna undan från grunden, dvs som ni föreslagit anordna lite frånfall från huset så att det bildas ett litet dike minst någon meter från huset. Diket skall ha fall så att det kan rinna undan mot den gavelsidan som ligger lägst. Om denna åtgärd inte skulle räcka kan nästa åtgärd vara att gräva ned ett dräneringsrör i dikets djuppunkt. Om möjlighet finns att mäta luftfuktigheten vid grundmuren så kan man övervaka klimatet över tid. Mindre och tillfällig fuktbelastning kan normalt hanteras om material i fyllning och bjälklag/golv inte har täta skikt.