Mögel från torpargrund?

I somras tog vi bort brädgolv och blindbotten med sågspån i vårt torp. Marken under består av alltför mycket jord (inte mullbänk utan dåligt grävd torpargrund från 1920) och stenar. I salen lämnade vi en lampskärm i trä i taket och nu har den blivit svartprickig av mögel. Planen är att gräva ur all jord under våren/ sommaren i år och fylla på med hasopor. Såg möglet på skärmen när vi besökte torpet i början av året.

Två frågor: hur farligt är mögelangreppet? Kommer timmerstommen angripas om vi väntar till sommaren? Hur farligt är det och hur åtgärdar vi det i så fall? Är hasopor rätt tänkt? Direkt på backen? Syllen ska bytas, naturstensgrunden lagas (betong knackas bort mm), nytt trägolv läggas. Tacksam för svar, har lätt panik att vi sabbat något som var ok (förutom ruttna syllar mm). Aldrig känt eller sett mögel tidigare.

Svar:

Mögelsporer finns överallt i atmosfären och mögel växer om betingelserna är tillgodosedda; luftfuktighet, tillgång till organiskt material och gärna stillastående luft. Mögel är en ytlig företeelse och kan saneras bort men mögel är också ett tecken på att rötsvampar som bryter ned trä kan ha förutsättningar att växa. Det är med andra ord i första hand klimatet som skall styras så att det blir torrt. En tillfällig åtgärd till sommaren kan vara avfuktare eller svag uppvärmning. På våren är dock risken mindre eftersom det är torrare i luften. Det kan räcka med en eller ett par så kallade fuktslukare som absorberar fukt från luften.

Det finns tusentals olika mögelsorter och några få är giftiga. Det är ingen större idé att försöka artbestämma möglet utan se till att få bort det istället. Om det bara är lampskärmen kan ni slänga ut den, om det är mer påväxt i rummet saneras det med dammsugare med hepafilter och borstmunstycke. Använd friskluftsmask och skyddskläder som bara används under saneringen och tvättas efteråt. Anlita saneringsfirma om det är större angrepp eller om ni känner oro.

Läs mer om mögel i boken Mögelsvamp i byggnader eller i artikeln Vad är värst för huset. Om fukten kommer från marken finns många förebyggande åtgärder som översyn av takavvattning och markavlopp, lutning från husgrunden, borttagning av eventuell växtlighet vid grunden, dränering och så vidare. Läs mer i artikeln På säker grund. Där finns också en tabell med gränsvärden för mögeltillväxt. Själva jorden under huset behöver inte vara något problem så länge det är torrt, tvärtom så bidrar den till isolering. Skumglas är ett fuktsäkert isoleringsmaterial, eventuellt skall man lägga en marktextil under skumglaset så att det inte sätter sig. Rådgör med tillverkaren. I övrigt låter era åtgärder bra, framförallt att ni tar bort den täta cementputsen från grunden.