Åldersbestämma stockar i torpets stomme

Jag har köpt ett torp som ligger mellan Nora och Grythyttan. Jag håller på att restaurera torpet och tycker det är spännande att forska i torpets historia. Enligt Byalagets hemsida är torpet från 1812, men jag har inte hittat något bevis för det. I gårdsarkivet finns torpet på en karta från 1861. Längre bak i tiden än så har jag inte kommit. Jag har finkammat Historiska Kartor och Riksarkivet och hittar bara otydliga bevis i mantalslängder och husförhör. Laga skifte har aldrig genomförts.

Jag har hört talas om möjligheten att åldersbestämma stockar genom analys av en borrkärna. Eftersom jag har låtit riva ur ett ruttet köksgolv, har syllstockarna blivit blottlagda och därför undrar jag:

Var kan man få hjälp att åldersbestämma stockarna? Är det omständigt och dyrt och är det över huvud taget en bra idé? Finns det andra tekniker för att åldersbestämma stockarna och därmed huset?

Svar:

Den vetenskapliga metoden heter dendrokronologi och Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi är specialister på området. Man behöver ta ett flertal prov men åldersbestämningen blir inte alltid helt rättvisande. Förr återanvändes timmer ofta i nya hus och ibland har just syllstockar bytts ut under åren eftersom de är mest utsatta för röta.  Det finns en hel del spännande att läsa i ämnet, till exempel artikeln Dendrokronologi – åldersbestämning med klimatets hjälp eller boken Handledning för dendrokronologisk undersökning i kyrkobyggnader från Göteborgs universitet.

Andra studier som lantmäterikartor, studier av snickerier, förband och ytskikt på takstolar och så vidare kan ofta ge bra information. Läs mer om datering i artiklarna Huset under luppen eller  När byggdes huset, När byggdes huset? Arkiven ger svar eller Husets snickerier – vad kan de säga oss.