Dränering, fuktig mullbänk

Frågeställare: DH
Hej! Vi har ett torp på en tomt som sluttar ner mot huset. Tomten är ganska ”blöt” och det kommer in fukt i huset från grunden, som är en mullbänk. Torpet är från 1700-talet, och vi vill behålla dess karaktär. Vi tänkte behålla mullbänkskontruktionen, men i dagsläget är den så blöt att hela huset blivit fuktigt. Innan vi börjar fixa huset känns det som vi måste åtgärda själva problemet, orsaken till fukten. Frågan är då vad man kan göra för att grunden ska bli torrare? Det finns ingen möjlighet att ansluta ev. dränering till kommunala dagvattenledningar så vi måste ta hand om vattnet på tomten. Visserligen är tomten drygt 2000 kvm, men eftersom marken redan är så fuktig är jag osäker på om man kan använda stenkista eller liknande? Finns det andra alternativ? Hur långt kan det räcka att gräva om tomten så att den lutar från huset de närmaste 3-4 metrarna, utan dräneringssystem? Måste man i så fall göra någon slags special dike i mötet med den naturliga sluttningen? Var kan man vända sig för att få hjälp med dessa frågor?

Svar:
Om grunden är så fuktig så undrar man hur en mullbänkskonstruktion kan ha hållit så länge? Har markförhållanden ändrats? Har det funnits stora träd som har tagit hand om vattnet?
Generellt finns några regler för att hålla grunden torr. Takavvattningen skall ledas bort från huset via hängrännor, stuprör och gärna markavlopp, marken bör slutta något 1,5 till 2 meter bort från huset åt alla håll och i ert fall skall inte bottenvåningens golv förses med täta skikt som plastmattor eller täta färger. Om huset ligger i en försänkning på tomten, vilket inte är troligt om huset är från 1700-talet, så kanske man i värsta fall måste gräva en pumpgrop som håller vattennivån genom att pumpa bort överskott till närmaste slänt.
Åtgärden måste anpassas till tomten och det kan vara värt att köpa några konsulttimmar av en erfaren anläggare. Sannolikt klarar ni er med en stenkista.
Kul att ni vill behålla mullbänkskonstruktionen. Den är i motsats till vad många säger väldigt hållbar. Rådgör med era länsombud om hur den bäst utförs. Förr i tiden skedde en uttorkning av grunden genom att man eldade regelbundet i spisen som gav spillvärme i skorstensfundamentet under golvet.