fbpx

Cellulosa isolering och brandskydd

Frågeställare: Ulrika
Jag är intressead av cellulosa isolering i skivform. Alla jag har hittat är brandskydds impregnerade med Ammoniumpolyfosfat. I Byggnadskultur 11.1 så fanns en mycket intressant artikel om isolering skriven av Varis Bokalders. Där verkar man inte se något problem med detta men i en tidigare artikel i Byggnadskultur 2002.3 avråder Leif Bergren starkt från att använda material med denna bransdskyddsimpregneringen då han bedömmer att det ökar risken för svamp och mögelangrepp.

Finns det någon forskning på detta? Hur länge har man använt celulosaisolering med ammoniumpolyfosfat tillsats? Har man hunnit se hur det fungerar långsiktigt?

Svar:
Ammoniumpolyfosfat fungerar liksom borsalt, vattenglas eller andra mineraliska salter som brandhämmare i cellulosaisolering. Meningarna går isär om vilken tillsats som är bäst, borsalter anses kunna ha negativa miljöeffekter och ammoniumpolyfosfat är ett gödningsmedel vilket kan ha betydelse för mögeltillväxt vid hög fuktbelastning. Produkterna har dock använts i alla fall i ett 20-tal år vilket borde ha visat eventuella brister.
En viktig princip för all isolering är att den skall vara torr. Annars gör fukten att risk för mögel ökar och att isoleringseffekten minskar. Därför är det också viktigt att isoleringen är hygroskopisk och kan vädra ut ev fukt.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det behövs mer oberoende undersökningar för att kunna ge ett entydigt svar. Tyvärr är forskningen idag uppdragsfinansierad och då får man ta resultaten med en nypa salt.
Det finns en del skrivet på nätet som kan vägleda dig. Ta därefter kontakt med tillverkarna och hör deras argument så att du kan välja den bästa produkten för din konstruktion.

keyboard_arrow_up