fbpx

Län: Östergötland
Ort: Skänninge, Mjölby kommun

Mjölby kommun har beviljat bygglov för ombyggnad av Carlsgården (Borgmästaren 4) på Västra Kyrkogatan 6 i Skänninge. Byggnaden, som troligen är uppförd i början på 1800-talet, ligger mittemot kyrkan i centrala Skänninge och är en gammal handelsgård.
Skänninge stad är utpekad som en regionalt viktig kulturmiljö av länsstyrelsen. Här nämns bland annat den samlade låga trähusbebyggelsen runt kyrkan, där Carlsgården ingår.

 

Meny