Byggnadsvårdsläger – en tidslinje.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har anordnat läger i 30 år och har välkomnat tusentals personer från både Sverige och utomlands. Genom lägren har de fått praktiska och teoretiska kunskaper om äldre hantverk och metoder. Samtidigt har de också utgjort en viktig del av bevarandet av Sveriges byggda och odlade kulturarv.

OBS! Denna lista uppdateras fortfarande.

2021

2020

2019

OBS! Denna lista uppdateras fortfarande.