fbpx

Att på nytt anlägga en »sekelskiftesträdgård«

Blommande lök. Fotograf/Illustratör: Helena Brämerson Gaddefors

Vid Mundekulla gård i Småland anläggs under sommaren en bondträdgård med rötter i gamla traditioner från sekelskiftet. Här tas spår av den tidigare trädgården tillvara och kompletteras med det man känner till om bondträdgårdar från denna tid. I Mundekulla anordnas i sommar en trädgårds- och byggnadsmässa den 22-23 juli.

Trädgårdar på landet i slutet av 1800-talet var förhållandevis enkla till sin utformning. Trädgården användes främst till odling av rotfrukter, kål och en del grönsaker. Fruktodlingen var till en början extensiv och bestod av rotäkta sorter som krikon, plommon eller körsbär.

Under 1800-talets andra hälft spreds intresset för ympade fruktträd. Vårdträd planterades på gårdsplanen eller på var sida om grinden. Syrenbersåer blev vanliga i början av 1900-talet, liksom en blomstrande rundel framför huset. Till prydnad kunde också planteras exempelvis doftschersmin, hägg och äkta kaprifol.

Mundekulla

I Mundekulla står idag två lönnar som vårdträd vid grindstolparna. På baksidan finns tre äldre fruktträd. Det förekom att man placerade fruktträd och bärbuskar i kombination med odling av kål och grönsaker just på baksidan av husen.

Iris. Fotograf/Illustratör: Helena Brämerson Gaddefors

Framsidan hängde då ihop med gårdsplanen eller kunde planteras med prydnadsväxter. Rester av gångar på framsidan av huset är tydliga än idag. Fram till entrén leder en rak grusad gång, och en mindre upptrampad stig viker av runt huset till dåvarande köksdörren.

Fotografier från början av seklet visar ett rött spjälstaket som inhägnar trädgården. Dessa specifika spår från den tidigare trädgården i Mundekulla kom, tillsammans med de man i övrigt känner till om bondträdgårdar från denna tid, att utgöra stommen i det förslag som ligger till grund för anläggandet av trädgården under sommaren 2000.

HUR GÖR MAN?

Vill man återskapa en historisk trädgård bör man ta ställning till följande förutsättningar:

Tid

En trädgård utvecklas och förändras med tiden, men att klargöra vilken tidsperiod man syftar att återskapa är angeläget.

Plats

Var i Sverige är trädgården belägen och i vilket sammanhang – i staden eller på landet och i vilken ståndsmiljö?

Användning

Gammeldags ros. Fotograf/Illustratör: Helena Brämerson Gaddefors

Hur användes trädgården vid denna tid, på denna plats och i detta sammanhang och vilka växter var vanliga?

Alla dessa faktorer spelar roll för trädgårdens utseende. Att sedan väga detta mot dagens användning och önskemål kan kräva en del kompromisser.

Denna process gick man igenom vid planeringen av trädgården i Mundekulla.

Trädgården formas med tanke på en sekelskiftes bondträdgård i Smålands skogsland. De spår som finns av den tidigare trädgården tas tillvara och utvecklas. En tydlig historisk enkelhet med karaktärsväxter är målet – trädgården får inte bli för plottrig. Trädgården ska vara förhållandevis lättskött, då huset ska hyras ut och man inte kan kräva att de boende ska ägna sig åt omfattande trädgårdskötsel. Nutida behov som parkering för cyklar och bilar, liksom en solig veranda tillgodoses också i förslaget.

Helena Brämerson Gaddefors

Landskapsarkitekt med egen verksamhet utanför Kalmar

2/2000