fbpx

Ännu en fråga om isolering – övervåning i tegelhus från 1912

Bor i ett hus byggt 1912. Ovanvåningen har tunnare väggar än nedervåningen och det finns ett rum som blir väldigt kallt på vintern. Nu ska jag ge mig på att renovera detta då det senast blev renoverat på 70-talet och då isolerat med frigolit utanpå Treetexen från (40talet-något).

Min tanke är att ta bort allt gammal ”isolering” pga brandfara. Om jag vill ha ny isolering vad bör jag välja? Är det en lösning att använda cellulosaisolering? Behövs det luftspalt? Eller är det mindre bra med isolering som kan ta åt sig fukt? Om inte cellulosa är ett alternativ, finns det andra lösningar?

Svar:

Om det är just ett rum som blir särskilt kallt trots den befintliga isoleringen så finns anledning att fundera över orsaken innan men ger sig på ny isolering av väggarna. Hur ser isoleringen ut ovanpå innertakets bjälklag? Är det drevat runt fönsterkarmar och friska fönsterlister runt fönsterbågarna? Hur är rummet uppvärmt och ventilerat? Om det därefter ändå blir aktuellt med isolering av väggarna så är det bra att kolla om murverket och tretexen är fuktigt under cellplasten. Det är inte omöjligt med tanke på cellplastens täthet och framför allt om rummet ligger i en väderutsatt riktning. Det kan i så fall också vara en anledning till kylan i rummet. Fukt leder värme.

Rent tekniskt är det bättre att isolera på utsidan för att få en varm och därmed torrare stomme. Problemet är bara att det ofta blir fult. Är huset putsat? En puts är bra, den isolerar och håller undan fukten lite. Invändigt kan man inte ha jättetjock isolering eftersom murverket blir kallare vilket kan leda till frostskador och fuktigare murverk. Om rummets tegelvägg är hårt utsatt för regn och fukt utifrån är det viktigt att fukten kan vädra ut och en en luftspalt kan bli aktuell.

Det är alltså många faktorer som kan påverka val av isoleringsmaterial. Om det finns fuktproblem i fasaden är det säkrast med mineraliska material, tex puts eller tunna leca-/lättbetongstenar. Om tegelväggen är torr kan man även använda cellulosaisolering eller liknande. Läs mer om dessa i Energiboken som även tar upp andra aspekter på energieffektiviseringar.

keyboard_arrow_up