fbpx

Isolera igenbyggd luftspalt med cellulosaisolering?

Vi har köpt hus som det visar sig att ha en igenbyggd luftspalt så det finns ingen genomströmning som det står på konstruktionsritningen, samt stängd taknock och som är svår/kostsam att öppna upp och undrar vilka alternativ man har att lösa detta på om man inte öppnar upp vid takfot ex cellulosaisolering eller liknande? Jag funderar på vilka alternativ vi har och det gäller såväl ett pulpettak som är byggd mot vägg huskroppen med sadeltak. Att öppna upp dessa båda och bygga luftspalt enligt konstruktionsritning är ett alternativ men kan vara kostsamt så ställer frågan här för att få fler kostnadseffektiva alternativ. Finns det även fler typer av lösningar?

Svar:

Det är svårt att besvara denna fråga utifrån ett byggnadsvårdsperspektiv och det är alltid vanskligt att uttala sig om konstruktioner som inte går att inspektera. När byggdes luftspalten igen? Finns det några problem? Vet ni vilken firma som utförde ombyggnaden? Om konstruktionen har fungerat länge och firman vet vad de gjorde så kanske det inte är ett problem? En oventilerad luftspalt med stillastående luft kan också isolera. Om ni känner er osäkra kan ni via länsombuden få tag på en erfaren byggare eller inspektör som kan ge ett utlåtande på plats.

keyboard_arrow_up