1880-talshus med vattenläcka- hur återställer vi bäst grunden?

Vi har ett vitputsat skånskt lerstenshus från 1880. Grunden utgörs företrädesvis av en krypgrund, men ca 1/6 utgörs av en källare (se grön markering i bild), och under delar av husets centrum verkar krypgrunden vara fylld med organiskt material- jord och tegel. Detta verkar utgöra grunden under köket.

Huset har varit fuktansatt och för ca 8 år sedan dränerades det i väderstrecken norr, öst och väst, medan sydsidan (gulmarkerad i bilden), som ligger nedåt i en sluttning, behölls odränerat. Vad vi har fått beskrivet så minskade fuktproblemen kraftigt vid denna åtgärd. Redan i samband med köpet planerade vi för att sätta in en sorptionsavfuktare på inrådan av besiktningsmannen, och det är nu gjort. Övriga delar av krypgrunden i öst (helt inspekterbart) och norr (delvis inspekterbart) verkar välmående.

På grund av en vattenläcka har golvet i kök, rummet till väster om köket samt det södra vindfånget (allt blåmarkerat) fått brytas upp, och även det organiska materialet i grunden under köket verkar behöva grävas upp. Vi har som plan att göra badrum i det rum som ligger till väster om köket. Nu funderar vi på hur vi bäst återställer grunden. Är det klokt att fortsatt hålla sig till ett bjälklag och krypgrund- med marktäckning och sorptionsavfuktare- eller skulle det vara bättre att gjuta (vilket byggfirman som försäkringsbolaget anlitat verkar rekommendera)? Och hur tänker vi bäst när det gäller grunden under badrummet, både då det ska orka bära vikten av ett badrum, men också med tanke på fuktspärr och dylikt?

Svar:

Om den gamla konstruktionen har fungerat före vattenläckan är det oftast enklast att återställa och man vet då att den kommer att fortsätta fungera. Men vattenläckor eventuella framtida vattenläckor är ju svåra att skydda sig emot. Ett alternativ som blir allt vanligare, men som inte är traditionellt, är att fylla grunden med skumglas som både isolerar och dränerar. (Läs mer om de olika isoleringsmaterialen i Energiboken.) På skumglaset kan man lägga olika typer av golv, trägolv, lera eller cement. Om huset som du skriver har en väl fungerande dränering så är förutsättningarna goda men tänk på att cement är hårt, stelt och tätt i jämförelse med de äldre materialen i huset. Via länsombuden kan du få tips på hantverkare med erfarenhet av äldre hus och de nämnda materialen.