fbpx

Ventilation/bullerglas/fönstervård

Frågeställare: Christina Andersson
Vårt flerfamiljshus, byggt 1928, har stockholmsventilation med självdrag genom fönster som tilluft samt tilluft i kök och badrum. I vissa kök är ventilationen (gammalt skafferi) igensatt. Frånluft sker via frånluftsventiler i rummen samt kanel vid plats för spiskåpa i kök och öppna spisar. Under årens gång har förändringar och ombyggnader gjort att det är lite varierande kvalitet på ventilationen. Den är på gränsen till ok och den förväntas bli sämre när vi nu behöver komplettera med med bullerglas, en tuff kamp mot trafikverkets önskan att ersätta våra vackra fönster med moderna. Nu har vi dock fått till stånd ett läge där vi kan få bullerglas och behålla fönstrens karaktär. Kommer då nästa problem. Tätare fönster kräver mer tilluft. Föreningen har nu bestämt att vi i samband med fasadrenovering ska sätta en tilluftsventil med bullerdämpning i varje rum som vetter mot den bullriga järnvägssidan. Vi har spårområdet på Stockholm C norra sida ett stenkast från husfasaden. Planeringen för fönster och fasadrenovering är inte riktigt i fas. FRÅGA: Hur påverkar det vår ventilation, att tilluftsventiler sätts endast på ena sidan av huset (2/3 genomgående lägenheter)? FRÅGA: Om det är sagt att vi behöver fönster med en effekt på 37 dB, och det är sagt att ventilerna måste ha ”12 mer”, vad innebär det? Jag tror att reduktionsförmåga i ventiler och glas uttrycks i olika enheter så vad innebär det om man inte lyckas få jämvikt? Hur står dessa mätvärden i relation till varandra? Om ventiler sätts på plats i för högt antal, kan man då hamna i en situation där en fläkt blir nödvändig? Har du kunskap eller kan du rekommendera oss vidare till någon som kan ge oss bra input kring hur vi ska beräkna behovet av väggventiler. Vi har hört att det inte nödvändigtvis blir bättre med många väggventiler om frånluften har låg kapacitet, med andra ord att balansen är viktig och vi vill helst undviks större ingrepp och åtgärder än nödvändigt. Tacksam för svar Christina Andersson, medlem f o m 2018-12-03 ej ännu fått medlemsnummer.

Svar:
Det låter som att ni har många ventiler i lägenheterna. Principen är annars att man tar in frisk luft i sov-/bostadsrum och vädrar ut i badrum och kök. Ventilationens omfattning kan regleras genom ställbara ventilationsdon eller kompletteras med frånluftsfläkt om det behövs. Statens fastighetsverk har gett ut en bra skrift som herter ventilation i äldre byggnader som finns gratis som PDF på nätet. Beträffande ljudnivåer och regelverk kan du kontakta din kommun.

keyboard_arrow_up