fbpx

Ventilation från nytt våtrum i hus från 1850

Stugan är av timmerkonstruktion från 1850-talet och byggdes om på 1930-talet då taket höjdes och ett trapphus (inkl aktuellt förråd) byggdes till. Nu ska vi bygga om förrådet till toalett med dusch och tvättmaskin, och behöver alltså se till att det blir ordentligt ventilerat. Idag saknar förrådet innertak utan fungerar snarare som en väg upp på vinden. Vi hade gärna dragit ventilation via det nya innertaket för att slippa något fult i fasad, men är det större risk för fuktskador i framtiden då om det inte håller tätt, jämfört med något som går direkt i fasad? Vad rekommenderar ni? Har glömt att fotografera utrymmet i fråga men bifogar en lidar-scanning så kan man få ett hum om hur det ser ut.

Svar:

I äldre hus går ofta en frånluftskanal från bad- och våtrum ut via skorstenen. Den högt placerade mynningen längst upp i skorstenen ger bäst möjliga drag i ett självdragshus. Om skorstenen ligger i anslutning till det nya våtrummet och det finns en ledig kanal kan det vara en bra och diskret lösning. Om fuktbelastningen blir stor är det klokt att förstärka frånluften med fläkt. Det finns till exempel hygrostatstyrda fläktar som slår till över en viss luftfuktighet. Om skorstenen inte är ett alternativ kan man placera en ventilationshuv på taket ovanför våtrummet. Högt placerade frånluftsmynningar fungerar bättre om man inte har fläktförstärkning. Med fläktar kan man vara friare i placeringen av frånluften, till exempel i fasad men det är viktigt att kontrollera med sotaren som skall godkänna installationen innan man sätter sågen i väggen.

keyboard_arrow_up