Upplandsmuseet är en stiftelse. Huvudmän för stiftelsen är Landstinget i Uppsala län och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Upplandsmuseets profilområden står för tre huvudsakliga perspektiv ur vilka den uppländska kulturhistorien och kulturarvet utforskas, vårdas och förmedlas. Dessa områden är jord, järn och administrativa system. I museets samlingar ingår idag närmare 800 000 föremål, varav 600 000 är arkeologiska fynd. I fotosamlingarna ingår drygt 1,5 miljoner fotografiska bildbärare med bilder från 1860-talet ända till idag.

Hemsida
Museets hemsida

Vi finns på
Adress: Fyristorg 2
Post nr: 753 10
Ort: Uppsala
Uppsala

Kontakt
Håkan Liby
Tele: 018 16 91 10 & 0706 85 78 24
hakan.liby@upplandsmuseet.se

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!