Föreningen Vårda Knivsta

Föreningen skall via Knivstas invånare skapa en medvetenhet om vad som är viktigt att bevara i Knivsta och verka för att Knivstas utveckling tar fasta på och stärker dess särprägel.

Hemsida
Föreningens hemsida

Vi finns på
Ort: Knivsta
Uppsala

Kontakt
Terry Carlbom
Tele: 018 38 00 02 & 070 770 74 93
info@vardaknivsta.se