Uppfuktat stengolv i 1700-talsbyggnad

Vi har haft en läckande radiator i ett hus från 1750-talet. Golvet består av stora kalkstensplattor och utrymmet ligger på bottenvåningen (markerat på bilder). Småskador har blivit på fasaden vid nedre delen av dörrkarm. Min fråga är: hur var golven konstruerade på den här tiden? Kan det ligga något bjälklag som blivit skadat av vattnet eller är det ”solid” sten?

Svar:

Långvarig uppfuktning är aldrig bra även om äldre hus är motståndskraftiga. Oavsett om utrymmet under är fyllt efter grundläggning eller ej så är det sannolikt tåliga material utan spärrande skikt i valv, murverk eller fyllning. Det innebär att det förr eller senare torkar ut. Äldre ritningar eller okulär besiktning kan ge svar på frågan om det eventuellt finns trämaterial i konstruktionen som skulle kunna ta skada. Nu när orsaken till läckaget är åtgärdat kan ni mäta fukten på lämpliga ställen för att se om uppfuktningen klingar av över tid. Om det finns anledning till oro över fasadskadorna eller dålig lukt kan det vara klokt att anlita en erfaren byggkonsult som kan göra en bedömning på plats.