fbpx

Torpargrund med puts/cement/betong på

Har ett gammalt torp från slutet av 1800-talet med Torpargrund. På huvudbyggnaden så har förra ägaren lagt på någon puts/cement eller dylikt på de vackra stenarna, den har dock en del sprickor och har lossnat helt på vissa ställen.
Är det ofarligt att knacka ner den? Kanske till och med bra? På det andra huset (verkstad och gästrum typ) så är stenen inte täckt utan man ser de vackra stenarna och putsen mellan.

Svar:

Det är svårt att avgöra vilken typ av puts som sitter på grunden med ledning av bilderna men det är nog bra att åtgärda i vilket fall. Man märker skillnaden på att cement är hårt och tätt vilket leder till sprickor och ibland skador på grunden. Men tät färg på svagare puts som kalk kan förorsaka skador som ser liknande ut men utan skador på grunden. Eventuell cementputs bör tas bort helt eftersom den håller kvar fukten i murverket, svagare puts kan lämnas om den sitter bra. Ny fogputs eller heltäckande puts bör göras med svagt hydrauliskt bruk som är mer motståndskraftigt mot regnstänk än rent kalkbruk men ändå tillåter utvädring. Mot syllstocken är det bättre att sätta en vågrät och snedställd bräda under panelen, en så kallad vattbräda, än att putsa mot virket som annars ofta leder till röta.

keyboard_arrow_up