fbpx

Stabilisera bjälklag?

Vi bor i ett timmerhus från 1817. Vi renoverar golvet i ett rum på övervåningen. Vi har tagit upp de gamla golvbrädorna (som vi kommer lägga tillbaka) och frilagt bjälklaget som består av ca 19 cm breda stockar.

Våra problem: 1. golvet var inte rakt, stockarna ”hänger”, och golvet är alltså lägre i mitten än vid väggarna. 2. Golvet var svajigt och det gungade när man gick på det. 3. Det är väldigt brett mellan stockarna på vissa ställen, mer än 1 m fritt utrymme (dvs typ cc 120 eller ännu mer)-

Vår tanke är att ”räta upp” stockarna genom att fästa reglar vid sidorna av dem, och eventuellt pressa upp mitten på stocken underifrån med en domkraft. Golvet skulle sedan då vila på de nya reglarna, som kommer ligga någon mm högre än de gamla stockarna, på så vis blir golvet rakt. Men hur ska vi fästa reglarna vid stockarna? Med skruv? Med gängstång? Bör vi limma? Finns det risk att det kan knaka eller glida isär?

Vi tänker dessutom att vi bör sätta in ytterligare reglar där mellanrummet är allt för stort samt ett antal kortlingar för att minska svajet.

Är det någon som gjort en liknande operation och har input på hur det bör göras?

Svar:

I gamla hus får man kanske räkna med att allt inte är rakt och fyrkantigt. Men sviktande bjälklag går ju att åtgärda om man ändå har öppnat upp. De gamla, hängande bjälkarna har nog hittat sin form och om man vill ha det rakare kommer de att behöva tvingas i sitt nya läge. Man kan lyfta försiktigt med domkrafter eller stämp men noggrant hålla ett öga så att timmerväggarna inte dras isär eller eventuella skorstensstockar påverkas.  Man bör också ordna så att kraften mot det nedre golvet sprids över en stor yta, till exempel med avlastande reglar. Om det finns åtkomligt utrymme under bottenbjälklaget kan man vid behov klossa eller stämpa även där. Därefter skruvar man fast så höga reglar som möjligt vid sidorna av bjälkarna med långa och lite kraftigare skruvar.  Med tanke på det långa bjälkavståndet kan det vara bra att sätta nya reglar mitt emellan de befintliga reglarna. Bjälklaget kommer att hänga ned sig litegrand när man släpper på stämpen igen men förhoppningsvis så blir det acceptabelt. Hela operationen kräver handlag och erfarenhet, Länsombuden kan vid behov ge tips på erfarna hantverkare som kan ge vägledning på plats.

keyboard_arrow_up