fbpx

Sättningar i tegelhus

Det finns väldigt mycket växtlighet intill huset och en stor stubbe. Vi har kollat på företag som förstärker marken med geoplymer och överväger detta för att sedan foga om. Hur är den åtgärden utifrån ett byggnadsvårdsperspektiv? Finns det några andra alternativ?

Svar:

Det är tyvärr aldrig bra med mycket växtlighet nära inpå huset och framför allt inte träd som både suger vatten, skickar ut rötter och sen multnar när det har dött. Sedan början av 1800-talet har husen också i ökande utsträckning byggts på mark som inte har samma bärighet som den sten- och moränjord som de äldre husen byggdes på, oftast på förhöjningar i landskapet som inte var odlingsbara. Även felaktig vattenavrinning från tak som inte leds bort i markavlopp, sjunkande grundvatten och vibrationer kan påverka påverka husgrunder. Er sättning kan alltså ha flera orsaker och det är viktigt att veta orsaken och om det är en pågående eller avstannad sättning. En fattigmansundersökning är att stryka rent gips punktvis över sprickorna. Om det är pågående sättningar visar det sig med sprickor i gipset. Detta påverkar åtgärdens omfattning och det är viktigt att få en bedömning från oberoende expertis innan ni anlitar någon entreprenör som gärna är snabba med stora åtgärder. I bästa fall om sättningen har avstannat kan man helt enkelt laga i sprickorna med bruk.

Det vanligaste metoderna för grundförstärkning är numera pålning eller injektering av geopolymer. Beroende på markförhållanden och skadeorsak kan utgrävning och stödgjutning också förekomma och är normalt en långsiktigt hållbar metod. Pålning innebär att man slår ned pålar intill huset och för in balkar under som bär huset. Det är dyrt och kan kräva större åtgärder på huset i övrigt. Geopolymer är ett tvåkomponents polyuretanmaterial som injekteras och expanderar vid härdning och återställer marktryck. Metoden är billigare och materialet skall enligt tillverkarna vara miljöneutralt i marken. Det är oklart om miljöbelastning vid tillverkning och när materialet nån gång i framtiden hamnar på soptippen. Injektering åtgärdar symptomen men om det finns pågående underliggande orsaker i marken kan det behövas nya åtgärder i framtiden. Med lite tur kan ni hitta uppgifter om markförhållanden hos kommunen som kan ge ledtrådar inför åtgärden.

keyboard_arrow_up