fbpx

Renovera skorsten och eldstäder

Ett gammalt hus( slutet på 1800-talet) med eldstäder som öppen kakelugn, små kaminer i mindre rum och i köket en emaljerad vedspis. Är det bättre ur byggnadsvårdtänket att glidgjuta och renovera kanalerna för att bevara husets funktion med eldstäderna? Finns det risker med spiskassett ur ventilation med värme, fukt och självdrag? Har ni råd inför ev renovering av skorsten och eldstäder/kakelugn? Kan ni rekommendera några murare i Mariestadsområdet?

Offert har givits: Ommurning av skorsten ovan tak med handslaget tegel, byte av plåt i kökskupan samt rensning av kanalen. Installation av ventrör i samband med byte av plåt i kök för ventilation.

Svar:

Åtgärderna i kanalerna kan göras på olika sätt, glidgjutning med keramiskt material, säckdragning med lera/kalkbruk eller insatsrör isolerat med värmekulit. Glidgjutning görs med ett hårt och tätt material som är hårdare än själva skorstenen och på lång sikt kan påverka murverket. Ler- eller kalkbruk som ”andas” är den traditionella metoden som samverkar väl med murverket men behöver förnyas lite oftare. Insatsrör minskar kanalarean och minskar värmeläckage och därmed uttorkning av murverk. Moderna murare föredrar glidgjutning och insatsrör av ekonomiska och praktiska skäl, säckdragning kräver noggrannare rengöring före åtgärd men är i regel billigast. Rådgör med en erfaren och byggnadsvårdskunnig murare som du når via dina länsombud.

En skorsten som används för eldning mår bäst och håller sig torr och sörjer för god luftväxling i huset. Om man inte eldar eller har satt igen kanalerna blir murverket fuktigare och frostsprängning kan förekomma. Dessutom omsätts inte inomhusluften vilket gör att ventilationen kan behöva kompletteras. Att plugga övriga kanaler för ventilation i skorstenen förutsätter att man ordnar ventilation med annat ventilationssystem vilket spontant verkar onödigt.

Självdrag fungerar bra den kalla årstiden om det finns tilluft genom fönster- och dörrlister alternativt ventiler. På sommaren sker ventilation genom vädring. Se till att ventilationsöppningar är försedda med ställbara ventiler så att ventilationen kan justeras efter behov.

En kakelugn med öppen härd utan luckor saknar möjlighet att reglera tilluften i brasan. När elden har falnat och det bara återstår en glödbädd kan man stänga till spjället ovanför ugnen och på så vis magasinera värmen i ugnen. Man kan låta tillverka luckor för att åstadkomma ett mer effektivt värmeutnyttjande. Alternativt mura igen delar av öppningen så att standardluckor kan installeras. En braskassett är normalt dimensionerad för en direkt rökgång till skorstenen och då kan man tappa delar av ugnens värmelagringsförmåga.

keyboard_arrow_up