Renovera eller nytt

Frågeställare: Josef
Hej, vi har förvärvat ett gammalt sekelskifteshus. De flesta rummen har rivits upp till bara trägolv. I vardagsrummet är golven målade med vit täckfärg, och det syns att det tidigare har varit indelat i två rum. Dels på grund av olika kvalitet på golven. I halva rummet är brädorna fina och ligger tätt, medan andra halvan är slitna, glesa och fler kvisthål. Dessutom finns det en stor glipa i mitten av rummet där väggen varit. Som mest kanske 2 cm. Frågan är vad man kan göra åt detta? Ska man försöka laga glipan i mitten, och i så fall hur? Eller ska man lägga nytt trägolv över allt ihop? Kan tillägga att golvet saknar blindbotten och isolering, så det drar ganska kallt i springan. Så de stora gliporna måste åtgärdas på något sätt.

Svar:
De olika kvalitéerna kan bero på att golvet i det ena rummet har varit ett undergplv för till exempel en linoleummatta och det andra golvet har varit själva golvet. Om golvet är kallt beror det sannolikt på luftläckage av kall utomhusluft runt ytterväggarna. Det problemet löser man inte med åtgärder på själva golvet, det måste till vindtätning och isolering under brädorna längs ytterväggarna. Om man inte vill lyfta ut hela golvet kan man göra det genom att öppna runt kanterna som är beskrivet i artikeln Isolering och snygga friser – enkel åtgärd för dragigt skurgolv. Annars kan det vara en poäng att försiktigt lyfta upp hela golvet med kofot, vindtäta mot yttervägg, isolera blindbotten, och slutligen banka ihop och spika fast golvet igen alternativt lägga in ett nytt golv. Om ni lägger in ett nytt massivt trägolv bör ni lägga golvet löst och låta torka en säsong innan ni bankar ihop och spikar fast så att det inte blir onödiga springor.