fbpx

Påverkan på ventilation av vindsinredning i äldre flerfamiljshus

Hur påverkas ventilation i ett gammalt hus om kallvind byggs bort och säkerhetsdörrar dessutom sätts in?

Vi är medlemmar i en Bostadsförening och bor i en fastighet från 1906 på Södermalm (Rudan Mindre 9).
Huset är ett jugendhus i det närmaste originalskick med fem bostadsvåningar, källare och en kallvind ovanför vån 5. Kallvinden består i dag av en torkvind och medlemmarnas förråd. Lägenheterna i huset ventileras genom självdrag. Många lägenheter har också kvar fungerande kakelugnar.

Långt framskridna planer finns nu på en vindskonvertering. På nuvarande förrådsytor vill man bygga nya vindslägenheter med terrasser. Detta oroar oss och vi motsätter oss planerna.

Man uppger i förstudien att om lägenheter byggs ovanför vån 5 kommer dessa att få nya, egna ventilationslösningar. Man påstår i förstudien att boende på nuvarande vån 1-5 då kommer att få “behålla självdraget”. Är detta ens möjligt om kallvinden försvinner??
I vindsprojektet ingår även planer/krav på att säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter sätts in, där dubbeldörrar och sk pigdörrar i hela huset kommer att bytas ut. Detta innebär rimligen att lägenheterna blir ännu tätare än nu, då en hel del ventilation sker genom dessa gamla trädörrar?
Planer finns även på att byta ut fönstren där man avser att ersätta befintliga två-glas med tre-glas inkl nya fönsterkarmar vilket ytterligare förhindrar drag.
Vi har läst om föreningar i gamla hus som hamnar i nya ventilationsproblem när kallvind byggs bort. Dessutom ser vi flera hus i kvarteret som fått synliga fuktskador på fasaden efter vindskonverteringar. Fukt-och mögelproblem verkar vara minst sagt vanliga efter vindsbyggen.

Kan man räkna med att hela husets ventilation behöver justeras om dessa byggplaner går i lås? Vad kan vi då hamna i? Vilka krav kan man ställa på en möjlig, framtida exploatör?
Vi skulle uppskatta argument i den här frågan.

Svar:

Det finns många osäkerheter i såna här projekt. Ventilationen kan absolut påverkas av täta dörrar och fönster. Luften kommer att stå still och man behöver minst sätta ventiler vid fönstren. I vissa fall har skorstenar kapats i liknande projekt med resultatet att man måste installera dyra, bullrande och servicekrävande ventilationsanläggningar. Om den föreslagna åtgärden genomförs och det visar sig att ventilationen inte är tillräcklig kan det bli dyra och komplicerade installationer i efterhand.

Men byte av fönster och dörrar innebär också att man byter byggnadsdelar, i detta fall över 110-år gamla, som är möjliga att underhålla och renovera hur länge som helst mot engångsdito som behöver bytas igen när de har tjänat ut efter 30-40 år med skador i puts, nischer och nya, oftast billigare fönsterbänkar som följd.  Det är varken klimatsmart, hållbart eller kulturhistoriskt. Läs bland annat artikeln Bra argument räddade 800 fönster eller argumenten och dokument på fonsterrenoveringensdag.se. Idag visar mäklarannonser att bevarade originaldetaljer används som argument för högre lägenhetspriser (läs också Kulturhistoriskt värde – enfaktor att räkna med). Buller- och energikrav och skydd mot inbrott kan uppnås med renovering och anpassning av befintliga delar. Kontakta en byggnadsantikvarie med erfarenhet från liknande projekt  eller Stockholms Stadsmuseum eftersom huset är kulturhistoriskt intressant. Plan- och bygglagen säger att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden (8 kap. 17§) och att en särskild värdefull byggnad inte får förvanskas (8 kap. 13§).

Takaltaner, framförallt om de är försänkta i takfallet är riskkonstruktioner och det är svårt att få långtidsgarantier. Vatten- och frostskador är inte ovanliga och åtgärden ställer mycket höga krav på konstruktionen om det inte skall bli återkommande underhållsarbeten. Men om kommunen tillåter vindsinredning kan man i många fall välja enklare lösningar med mindre lägenheter som kan fungera bra i äldre hus. Även lägenheter utan takaltaner ger god vinst. Läs även artikeln Vindsisolering och vindsisolering.

Slutligen. En vindsinredning är ett stort byggprojekt med spring i huset, buller, skador och ibland komplicerade hissinstallationer. Det innebär en belastning för de boende i huset under hela byggprojektet som man får väga mot förlust av förvaringsytor, bevarade kulturhistoriska värden och utebliven intäkt.