fbpx

Bygga nytt hus ”på gammalt vis”

Vi ska bygga ett nytt hus. Vi ska isolera huset med cellulosa (återvunnet tidningspapper) och ångbroms. Det kommer att var väldigt tjocka väggar och ska vara ett lågenergihus. Vi tänkte ha FTX som ventilation och bergvärme ska installeras.
Jag är jätterädd för fukt och mögel och vill ju vara säker på att byggmetoden är säker ur dessa aspekter. Men vill också att huset ska vara hälsosamt att vistas i. Har läst lite om olika tillsatser i cellulosan för att göra den brand- och fukttålig. Frågan är , hur är det med borsalt? Magnesiumsulfat?

Svar:

Detta är nog inte riktigt ett hus ”på gammalt vis” med allt vad det innebär av ventilationslösning, uppvärmning och isoleringstjocklek. Eventuella tillsatser i isoleringsmaterialet är sannolikt ett mindre problem i sammanhanget och cellulosaisoleringen vinner överlag över mineralullsisoleringen ur miljö- och hälsosynpunkt. Som tillsats anses ammoniumpolyfosfat vara bättre än borsalt ur hälsosynvinkel. Men de olika tillverkarna är förstås inte eniga om detta. En oberoende granskare av byggkemikalier är ekobyggportalen. Tjocka isoleringar i sig ställer högre krav på ångmotstånd och det finns till exempel en risk att isoleringen får en högre fukthalt och därmed sämre isoleringsförmåga om fuktigheten inte kan vädra ut. Cellulosaisolering som började användas i USA under första halvan av 1900-talet har annars numera ett ganska känt åldrande. Men det finns andra isoleringsmaterial som kunde vara aktuella som till exempel lin- och hampafiber, det senare med med en naturligt bakteriedödande svamp. Många av dessa material binder också koldioxid. Läs mer om alla olika isoleringsmaterial i Energiboken.  Där kan man också läsa om energibesparande åtgärder och annat man bör tänka på.

Många som bygger hus med erfarenhet från byggnadstraditionen gör det för att huset skall vara hållbart och enkelt att underhålla över lång tid, vi talar om 100-tals år.  Robusta och tåliga konstruktioner får företräde framför högteknologiska lösningar  som visserligen kan vara energieffektiva men behöver tillsyn och service på ett annat sätt. Det kan handla om avfuktare, ventilation, värmeväxlare och alltför täta konstruktioner. En artikel att läsa i detta sammanhang är Tradition och nytänkande.

keyboard_arrow_up