Parkettläggarens kunnande sitter i hammarslagen

Parkettläggarens hantverk har funnits i Sverige sedan 1500-talet då det första kända parkettgolvet lades i Kalmar slott. Parkettgolven kom, med nya metoder, på 40-talet att även läggas i vanliga bostadshus. Och idag kan den händige själv lägga lamellbrädor som ser ut som äkta parkett. PO Håkansson i Stockholm har arbetat med parkett i hela sitt liv.

Det kan sägas med en gång. Det finns parkett och parkett. Om detta är PO Håkansson, parkettläggare sedan barnsben, då han gick i pappa Håkanssons hårda parkettskola, mycket bestämd.

– En massiv parkett, säger han, är ett av de bästa golv man någonsin kan lägga. Outslitligt och rent, utan några allergiframkallande ämnen under sig. Det kan slipas och lackas gång efter gång.

Det var så parkettgolven lades från mitten av 1500-talet och fram i vårt sekel. Massiva stavar eller rutor, som fogades intill varandra med stor precision i vackra mönster. Och det klassiska träslaget var ek, ett av våra hårdaste träslag.

Och så läggs de riktiga parkettgolven än idag.

– För, säger PO Håkansson, det är fortfarande god efterfrågan på dessa gamla hantverksgolv. Offentliga byggnader, byggnadsminnen, styrelserum och nya och gamla villor hör till de kategorier vars ägare har råd med denna äkta parkett.

Stavarna läggs direkt på ett undergolv, med reglar och vanligen plywoodskivor på dem.

Att lägga ett parkettgolv kräver av hantverkaren stor precision och känsla när han spikar de massiva parkettstavarna. Dessa har spont, fjäder och not och ska fogas samman med spik. Det måste utföras med exakta hammarslag så att mönstret inte börjar att orma sig eller så att stora springor bildas mellan stavarna.

– Ett väl lagt parkettgolv som lackas ger en hållbar yta. Det går också att luta, såpa, olja eller, som man gjorde förr i världen, vaxa. Härdlack ska absolut inte användas! poängterar PO Håkansson. Men det finns flera bra vattenbaserade lacker.

Förr användes även linolja, men det kan vara svårt att tå den att torka.

– Knarrande parkettgolv ska man sällan skylla läggaren för, säger han. Det är den som lagt undergolvet som orsakar detta. Det kan handla om vridna golvreglar till exempel. Undergolvet ska också vara lagt väl i våg för att inte parketten ska börja att sätta sig och orsaka knarr.

Men parkettens historia har en fortsättning i vårt sekel, då man hittade på förenklade lösningar.

– Man kom på en genial idé &, som utvecklades av Gustaf Kähr. Genom att limma tunnare stavar på ett underlag av träfanér kunde man underlätta och göra parkettläggandet snabbare. Och framförallt, händiga människor kunde själva lägga sitt parkettgolv, säger PO Håkansson. Detta parkettgolv har fått namnet lamellgolv och en av dess främsta förtjänster är att det sväller eller krymper i mycket liten utsträckning. Det passar därför modernt byggande som kan vara fuktigt under byggtiden.

På 50- och 60-talen, i de nya bostadshusen, började man t.ex. att lägga parkett direkt på flytande sandgolv. Det var ett förfarande som dels löste ljudisoleringen mellan våningarna och dels gick fort att lägga.
-Tyvärr fanns det en nackdel med denna nya metod, säger PO Håkansson. Sanden flyttade ibland på sig när golvet användes, vilket innebar att tomrum uppstod i undergolvet och parketten satte sig och åstadkom skador på golvet.

Lamellparkett har inga massiva stavar, de pålimmade stavarna är bara omkring 3 mm, vilket gör att det endast tål en eller möjligen två slipningar. Det massiva parkettgolvet är omkring 16 mm och tål många slipningar. Ett massivt parkettgolv håller i minst hundra år. Ytterligare en nackdel är att lamellparketten innehåller olika sorters lim i underkonstruktionen, vilket det massiva golvet inte gör.

– Ska man lägga till exempel fiskbensmönster med lamellparkett måste man beställa en särskild lamellkortstav.

– Det är inget fel på lamellbrädor, som de också kallas, tycker PO Håkansson, men man bör naturligtvis veta att de inte är som ett massivt parkettgolv. Ett bra lamellgolv kan säkert hålla i 40 år.

– Men, säger PO Håkansson, om man däremot kommer in på det som kallas laminatgolv har man kommit in på ett helt annat material. Det går överhuvudtaget inte att jämföra varken med den massiva parketten eller lamellbrädorna. Här handlar det om mycket tunna plastgolv som kan se ut som trä. Det är egentligen avfotograferat trägolv som plastbehandlats i många skikt, limmade på en träfiberskiva. Laminatgolv är mycket, mycket hårda, starka och hållbara om inget brott sker i ytan. Då är det bara att kasta ut golvet. Det går inte att reparera.

PO Håkansson driver företaget AB Stockholmsparkett i Danderyd, som grundades av hans far 1927.

Birgitta Gustafson

4/1995