fbpx

Byggnadsvård i Södermanland

Här hittar du information om byggnadsvård i Södermanland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Södermanland

Här hittar du information om byggnadsvård i Södermanland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Södermanland

Byggnadsvårdsbutiker i Södermanland

Byggnadsvårdsbutiker

Alla tiders Skebo

Vårt fokus är Byggnadsvård med tillhörande artiklar som vi tycker passar för att tillgodose dig, vare sig du är proffs eller hemmafixare

Gula listan i Södermanland

Gula listanHotat

Fristadsreservatet Eskilstuna

Genom ett riksdagsbeslut 1771 grundades Eskilstuna Fristad, Sveriges första och enda fristad. I Fristaden skulle ”småföretagare” som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling, fritt få etablera sig och bedriva sin verksamhet fria från skråtvång och tullavgifter.
Staden anser sig inte ha råd att vare sig hålla området öppet och bemannat eller utveckla området till ett besöksmål…

Gula listanRivet

Det gamla vattentornet i Flen

Vattentornet stod färdigt 1950 efter ritningar av ingenjörsfirman VIAK utförda 1947-1948. Det fanns en idé om att bygga om tornet till museum över fotografen Hans Gedda, men efter att en konsult dömt ut betongen i konstruktionen gick man inte vidare med det. Vattentornet uppvisar visserligen skador med frilagd armering och där utspjälkning skett på en del ställen till följd av detta…

Gula listanRäddat

Djulö gamla skola

Uppdatering juni 2016: Även om det förvisso delvis bär smaken av en kulturhistorisk pyrrhusseger så räddas nu de gamla skolbyggnaderna till eftervärlden då de köpts av och flyttas till Dufweholms herrgård. /PS

Gula listanHotat

Nyköpings gamla stationsbyggnader (resecentrum)

Nyköpings kommun vill bygga ett nytt resecentrum vid Nyköping C. Man befinner sig fortfarande i ett startskede med detaljplanen och inga detaljer är fastslagna, men risken finns att den idag relativt kompletta och arkitektoniskt sammanhållna stationsmiljön förvanskas genom rivningar och okänsliga kompletteringar av bebyggelsen…

Gula listanRivet

Kalklinbanan

Den kulturhistoriskt värdefulla och 4 mil långa kalklinbanan i Västmanland/Södermanland, från 1940-talet, är nu akut rivningshotad. Ägaren Nordkalk ansökt om rivningslov i samtliga fem berörda kommuner för respektive bandel. Fråga om byggnadsminnesförklaring anmäldes till länsstyrelserna år 1999 och linbanan utsågs till årets industriminne år 2003 av Industriminnesföreningen. Riksantikvarieämbetet och de båda länsstyrelserna har satsat närmare 10 miljoner kr i restaurerings- och underhållsbidrag. Ett möte ska hållas efter sommaren mellan länsstyrelserna och Nordkalk för att diskutera om förutsättningar finns att byggnadsminnesförklara banan. En bevarandelösning bygger i praktiken helt på Nordkalks välvillighet…

Gula listanFörvanskat

Brunnsta herrgård

Rivningshotad. Brunnsta gård är en välbevarad 1700-tals herrgårdsmiljö i Nyköpings kommun. Kommunen vill trots väckt fråga om byggnadsminnesförklaring riva Brunnsta gård för att ge plats åt Kuggnäs motorgård med 10-talet medlemmar. Ingen har hittills visat intresse av att köpa byggnaderna för att uppföra dem på annat ställe…

Meny