Sörmlands museum är ett regionalt museum som leds av länsmuseichefen, tillika landsantikvarie i Sörmland.

Sörmlands museum är ett regionalt museum – ett länsmuseum – med verksamhet i hela Sörmland. 2018 invigde museet ett helt nytt museihus i Nyköping, med plats för samlingar, utställningar, kurser, arkiv, bibliotek och mycket mer. Utöver museet finns också utställningar i det så kallade Kungstornet på Nyköpingshus och på många andra platser, bland annat genom skyltprojektet “Historien i Sörmland”. Museet har även en kulturmiljövårdande funktion med såväl uppdragsfinansierad byggnadsvård som gratis rådgivning till kommuner och invånare i länet. Ett flertal byggnadsvårdskurser hålls varje år, både på museet i Nyköping och på andra platser i länet.

Hemsida
Museets hemsida

Vi finns på
Adress: Tolagsgatan 8
Post nr: 611 31
Ort: Nyköping
Södermanland

Kontakt
Kjell Taawo, enhetschef Kulturmiljö, slöjd, bild och form
Tel: 070-330 11 63
byggnadsvard@regionsormland.se