fbpx

Modern mullbänk och funderingar kring radon

Vi står inför att isolera om en gammal mullbänk. Då golvbjälkarna ligger direkt på berg i halva huset tänker vi oss perlite som isolering (ev höja golvnivån något för djupare isolering). Grunden grävs ur och muren tätas med lera upp till syllen enligt konstens regler och vi har blivit rekommenderade en diffusionsöppen duk i botten för att hålla perliten skild från marken. Över detta ett 33 mm trägolv på syllar.

Men vad händer med det naturliga markradon som borde kunna sippra in genom denna konstruktion? Av en radonsanerare har vi blivit rådda att lägga en åldersbeständig gastät plast i botten (ej upp på muren), och att mätning inte var nödvändig utan lägger man bara denna plast så ska det hålla ev radon borta. Detta ska också kunna hålla fuktproblem borta i mullbänken. Det låter ju som en enkel och rationell lösning. På andra håll läser jag att plastduk inte rekommenderas, bland annat av återförsäljare av perlite.

Eftersom mätning av radon inomhus ska göras under eldningssäsongen fram till sista april, kommer vi kanske inte hinna mäta radonhalten efter att grunden lerklinats, dessutom är huset inte uppvärmt just nu då eldstäderna inte är igång ännu och elen är klippt på nedervåningen så vi kan inte värma med element. Och utan varmt hus, inte nåt större undertryck i grunden och därmed inte samma ”sug” upp från grunden, antar jag?

Kommunen gjorde radoninventering senast 1989, så den är inte att förlita sig på. Vi har även tittat på Statens geotekniska instituts karta över gammastrålning, men den är väl inte heller att förlita sig på, då det kan finnas väldigt lokala skillnader. Men båda dessa visar på att det inte är riskområden för radon.

Svar:

Plast är helt tätt och innebär att det blir fuktigare på den ena sidan av plasten. Under lång tid kan det anrikas mycket fukt som kan få konsekvenser för konstruktionen. Om det inte finns särskilda skäl att använda plast bör det undvikas i hus som skall stå i hundratals år. Kontakta kommunen som kan ge besked om radonförhållanden hos er. En mätning är alltid bäst underlag för beslut. I befintliga konstruktioner med radon brukar åtgärden vara att ventilera bort radongasen.

keyboard_arrow_up