fbpx

Matt linoljefärg släpper från taket

Brädtaket i salen på vårt torp är målat med matt linoljefärg. Nu krackelerar färgen och lossnar från taket. Det beror antagligen på att det fanns rester av limfärg kvar i taket, trots att vi tvättade det väldigt noga. Vi planerar nu att måla om taket, dock inte med matt linoljefärg eftersom vi inte mår bra av terpentinlukten. Vi tänker istället använda en emulsionsfärg utan lösningsmedel (har använt en sådan i ett annat rum med bra resultat). Vi antar att vi först måste ta bort all matt linoljefärg. Hur gör vi på bästa sätt? Ska vi skrapa och slipa bort den? Har funderat på speedheater, men är rädd för att det kan börja brinna i spån och skräp i springorna mellan brädorna. Är det något annat vi bör göra för att undvika att samma problem återkommer? Alla tips och förslag mottages tacksamt!

Svar:

En vanlig grund för limfärg målad på gammal limfärg var så kallad patentering, det vill säga linoljefärg förtunnad med 30-50% terpentin. Därför är det lite konstigt att färgen inte har hållit hos er. Kanske var linoljefärgen inte tillräckligt mager eller för tunt utstruken? Eller att fukt fanns kvar efter tvättning?

Det går att måla över gammal limfärg med en limsvagare limfärg men i ert fall behöver först all löst sittande färg tas ned. Skrapa och tvätta och slipa färgkanter. Hårt sittande färgrester brukar man kunna lämna kvar men om man av olika anledningar vill ta bort dem utan värme får man använda färgborttagningsmedel, till exempel ES-metoden som skall vara miljövänlig. Om färgborttagningsmedlet innehåller kemikalier kan de påverka nya färgskikt och behöver därför tvättas bort. Följ tillverkarens rekommendationer. Om man vill veta vilken färgtyp som sitter i botten kan man ha nytta av vårt färganalysschema. Inför ommålning kan beroende på underlag en grundning behövas och om man inte vill patentera med terpentinlöst linoljefärg pga lukten finns alternativ. På nätet finns olika recept och anvisningar till exempel i artikeln Limfärg – ett material med många förtjänster.