fbpx

kakla på lerputs?

Ska kakla en liten bit upp på skorstensmuren ovanför vedspisen.
Har tidigare lerputsat skorstensmuren. Nu undrar jag om det går att sätta upp kaklet på lerputsen och vilken typ av fix kan jag i sådana fall använda?

Svar:

Det mest traditionella är att kakel sätts i kalkbruk men det har förekommit att även lerbruk har använts, då i form av att kaklen muras på plats. Kaklen läggs i blöt och muras/ putsas fast i bakomliggande murverk. Ca 2-3 cm tjockt lager med bruk bakom.
Jag vet att försök gjorts med att använda en tunn lerslamma att fästa kaklen med på putsade ytor men jag tror att det kan vara svårt att få en långsiktig hållbarhet med denna metod.
Om ni kan tänka er att använda moderna material skulle ett svagt kakelfix fungera men då får troligen lerputsen förstärkas med linolja eller en äggoljetempera innan appliceringen. Detta då kakelfixet är starkare än lerputsen.
Om ni väljer lerbruk i någon form så är detta reversibelt medan moderna material inte är det.
Lycka till!
keyboard_arrow_up