fbpx

Ljudredcerande åtgärder – fönster

Vi har blivit erbjudna bulleråtgärder från kommunen, fönsterbyte av vissa fönster på fastigheterna föreslås.

Vi har tvåluftsfönster. Vi har restaurerat fönstren själva (nytt linoljekitt, nya tätlister i ull mm). Vi tror inte att det fönster som kommunen kommer erbjuda vid fönsterbyte motsvarar de fönster vi har. Vi har undersökt alternativ till fönsterbyte och tänker att byta innerfönster skulle kunna vara en motiverad åtgärd. Vi har haft glasfirma på plats och bett om offert att byta fönster i innerbågen till LE-glas. Vi har bett att få uppgift på kostnad både för både 3 och 4 mm LE – glas. Glasfirman påtalade att det inte kommer påverka ljudet avsevärt mycket utan främst är för energieffektivisering.

Vi behöver därför rådfrågning om hur vi ska tänka. Ljudet ifrån det nya resecentrum kommer öka eftersom även stadens bussterminal kommer flyttas till området. Nytt bostadsområde är också kartlagt innanför vårt bostadsområde där inkommande trafik passerar på vägen utanför oss.

Kommer ett glasbyte i innerbåge minska ljud utifrån? Har ni någon uppskattning om hur mycket det kan minska ljudet? Är det motiverat att byta glaset?

Svar:

Nya bullerdämpande fönster innebär ofta tjockare och klumpigare bågar och karmar och släpper igenom mindre ljus, dels genom de tjockare glasen och dels genom mindre fönsterarea. Dessutom försvinner era vackra och smäckra fönster med profileringar. Fönster har stor betydelse för husets exteriöra utseende men även skönheten inifrån. Det får man väga mot ljudreduceringen. Montering av LE-glasrutor i befintliga innerbågar minskar också ljusinsläppet men det är marginellt. Be om provrutor så att ni kan jämföra. LE-rutorna är normalt tjockare och tyngre än originalglasen vilket reducerar bullret avsevärt eftersom rutorna får olika resonans. Inte lika mycket som bullerglas men kanske tillräckligt? Det är också viktigt att fönsterlisterna sluter tätt, springor fungerar som ljudläckor. Det är svårt att jämföra utan att besöka referensobjekt, kanske kan glasfirman låta er besöka tidigare installationer med de olika varianterna?

keyboard_arrow_up