fbpx

Gudrun Svedberg",
"title": "

573621",
"title": "

gudrun.svedberg@umu.se",

Maja",
"title": "
"1d1b17d5-2213-4942-96a5-298092707f52":
"0":
Vi har drevat ett timrat boningshus från mitten av 1800-talet. Huset var glest och vi har drivit in en hel del lindrev mellan stockarna och även "tvinnat" lindrevet som ett rep som är synligt mellan varje stock. Utanpå är det målat med slamfärg. Finns det risk att det synliga lindrevet tar upp och håller kvar fukt vid regn och på så vis påskyndar att stockarna blir rötskadade?",
"title": "

"329e4dc9-12d1-4720-b3ab-67d6dc48c2a1":
"0":
"file": "",
"download_limit": "0",
"title": "",
"uniqid": "5b32a3a24bd07"

keyboard_arrow_up