fbpx

Isolering av arbetarbostad i trä från 1908 med torpargrund

Hej,
Vi renoverar en gammal arbetarbostad från 1908. Huset är litet, totalt 80 kvm och byggt på torpargrund. Konstruktionen är i trä och väggarna består bara av ett antal lager trä (liggande ytterpanel, grova stående plank och antingen ytterligare liggande plank eller stående innerpanel, typ pärlspont. Tidigare ägare hade tilläggsisolerat flera lager med allt möjligt som rivs ut nu (för att få fram originalgolv etc). Vi funderar nu på hur vi isolerar huset bäst utan att huset förlorar sin karaktär. Isolering på vinden och snedtaket samt i golv är kolstybb såvitt vi kan se. Kan tillägga att värmesystemet är luftvärmepump plus två eldstäder (varav en kakelugn) samt elradiatorer som stöd. Vi har pratat med olika rådgivare och fått lite olika alternativ som att (a) spruta in cellulosa på vinden och i snedtaket eller suga ut kolstybben och sen isolera med cellulosa eller liknande organiskt material (samt lägga en ångbroms på insidan av taket om möjligt eller på innerväggen), (b) göra motsvarande åtgärd i golvet, dvs. antingen fylla ut i facken eller suga ut och fylla facken med cellulosa (tillsammans med någon ångbroms), då genom att bryta upp golvet och lägga tillbaka det om möjligt. På väggarna är förslaget att regla 45 mm och lägga in träfiberskivor samt ångbroms). Detta även för att kunna dra ny el i huset. Vi funderar på om man ska göra all åtgärder eller bara vissa samt om det finns andra mindre drastiska åtgärder som kan ge effekt. Tacksam för råd!

Svar:

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är bland det mest effektiva energiåtgärderna eftersom det är relativt billigt och ger bra effekt. Där går det normalt att fylla på till ca 35 cm isolering utan att det blir för kallt på vinden. Bra om ni eldar i kakelugn på vintern så att skorstenen kan ge lite uttorkande spillvärme på vinden. Ångbroms eller vindpapp är viktig mellan bostadsvåning och vind, läs mer om det i artikeln Vindsisolering och vindsinredning. Sannolikt ligger det spån i parallelltaken, antagligen har den satt sig och skapat luftfickor. Även om man kan packa det och fylla på så isolerar det inte lika bra som tex modern cellulosafiber.

I mellanbjälklaget och golvbjälklaget kan kolstybben ligga kvar, den ljudisolerar bra och behöver inte ha så hög isoleringseffekt. Förutsatt att grunden är torr kan det räcka att isolera golvbjälklaget längs ytterväggarna för att golven skall bli varma. Läs mer om det i artikeln Isolering och snygga friser.

Rent tekniskt är det bättre att isolera väggarna på utsidan men det blir ofta fult  och generellt är väggisoleringar svåra att räkna hem i besparing. Men nu när ni har demonterat så mycket ytskikt på insidan av väggarna kan man istället passa på att lägga en måttlig isolering på insidan som ni har tänkt. En tjockare invändig isolering skulle innebära att stommen blir än kallare vilket inte är lika bra.

För övrigt kan jag verkligen rekommendera Energiboken som tar ett större grepp och ger konkret vägledning för energibesparing i äldre hus.

keyboard_arrow_up