Isolera golv underifrån

Frågeställare: Anders

Vi har en stuga som står på öppen plintgrund ca 50-90cm gott om utrymme under stugan,jag har tänkt isolera underifrån med cellplast 15cm räcker det med att skruva upp en gles blindbotten med reglar,eller ska jag, använda skivor typ asfaboad, bör jag sätta upp typ vindpapp.Samtliga golv saknar blindbotten

Svar:
Val av isoleringsmaterial och -metod är ofta en känslig fråga i våra sammanhang. Jag tycker att du ska isolera med cellulosafiber eller annat diifusionsöppet material. Det är också av största vikt att du får blindbotten helt dragfri. Jag tycker att du ska använda råspont till blindbotten. Tänk på att det är svårt att få tät anslutning mellan bjälklag och hårda isolerskivor. Min rekomendation blir att du vänder dig till en isoleringsfirma som sprutar in cellulosafiber, dom talar också om hur det ska gå till.
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!