Invändig Isolering med cellplast i timmerhus

Frågeställare: Tapio Mullfors
Hej. Jag renoverar ett timmerhus byggt 1890 som är drevad med mossa. Invändigt vill vi modernisera och täta det något dragiga huset. Tänker använda frigolit och gips mott timret. Timret är idag helt felfritt runt om men mossan ser gles ut. Finns det risk för mögel/ svamp om jag tätar insidan?

Svar:
Åtgärden du beskriver ändrar husets fysikaliska förutsättningar, de ursprungliga materialens hygroskopiska förmåga hindras genom täta material och kan i värsta fall ge upphov till mögel i konstruktionen. Dreva istället om så att det blir vindtätt och om du därefter fortfarande vill tilläggsisolera så välj ett isoleringsmaterial med samma egenskaper som timmerstommen. Om du vill göra en energieffektivisering som är bra för huset och plånboken så lönar det sig att läsa Energiboken som finns i vår webbshop.