fbpx

Infästning av gångjärn

Frågeställare: Markus
Jag har hittat två fina dörrar med smidda gångjärn av bockhornstyp, liknande bilden (mina är dock betydligt enklare). Gångjärnsstapeln/tappen är formad som ett ”L”. Hur bör jag förhålla mig till dörrfodret? Bör jag slämna plats på karmen (och således sätta fodret ”en bit in mot väggen) för att slå in tappen i karmen? Hur ska jag i så fall sätta fodret över dörren och på motsatta sidan? Lika långt ut, d v s ca 3 cm eller nämare insidan på karmen? Eller ska jag rent av sätta fodret som ”vanligt” – d v s ett par mm från karmens insida mot dörröppningen och ”såga ur” för Gångjärnet och gångjärnsstapeln.

Svar:
Lämna plats på karmen och gör lika stort avstånd runt hela karmen, det var så man oftast gjorde förr och det brukar se bäst ut.

keyboard_arrow_up