Glidgjuta skorstenskanaler utan att montera ner kronorna på kakelugnarna?

Hej
Vi har köpt ett 3 våningshus byggt 1911 (bilder finns att se på instagram #forshall1911). Huset är byggt med två stycken identiska 3 r.o.k. (layout bifogad) ovanpå varandra och med ”pigkammare” högst upp. Det har dock alltid nyttjats som en-familjsbostad med kortare tider av inkvarterade släktingar. Under en av ägarnas många långresor till Afrika eller USA passade släktingen på att byta ut den underbara verandan med spröjsade dörrar och fönster mot ”moderna” 3-glasfönster utan spröjs. Lyckligtvis finns originalen kvar och ett projekt är att återställa verandan till sin forna glans.

Vi har 6 kakelugnar och 1 vedspis som vi skulle vilja bruka. Sotarteknikern var och provtryckte allihop och dom inklusive skorstenen med 12 kanaler läckte. På honom lät det som en enkel sak att åtgärda för den händige. Vi tog hit en kakelugnsmakare/murare för råd och offert. Hans dom blev att plocka ner kronorna för att kunna glidgjuta och laga anslutningen (med något flexibelt rör) samt mura om skorstenen ovan nock. Med 62m glidgjutning och övriga åtgärder landade offerten på ett cirkapris på 170.000kr. Det är pengar vi aldrig kommer kunna spara in på effektivare uppvärmning.
Går det inte glidgjuta utan att plocka ner kronorna på en kakelugn?

Svar:

Anslutningen mellan kakelugn och skorstenen är en vanlig orsak till läckage pga av sättningar och temperaturrörelser i huset och där är det lämpligt med en s.k. plåtstos, en bit rör i förbindelsen mellan skorstren och kakelugn. Tyvärr är det svårt att komma åt att täta kanalerna utan att demontera krönet men ibland finns det en nedre sotlucka som kan underlätta arbetet. Däremot är det inte så svårt att lösa upp leran med vatten och demontera det översta varvet, kanske kan du göra det arbetet själv efter att ha fått vägledning av en kakelugnsmakare?

Glidgjutning utförs med ett keramiskt bruk som har god vidhäftning men som samtidigt är väldigt hårt och tätt. Och dyrt. För ett gammalt hus med murade skorstenar som skall stå i många år är det mer skonsamt (och billigare om du anlitar en murare med byggnadsvårdskunskap) för murstocken att använda den gamla hederliga metoden med ler- eller hydrauliskt kalkbruk. Denna s.k. säckdragning kräver normalt en noggrannare rengöring av kanalerna. Mer om kanaler och skorstenar kan du läsa i artikeln Har du koll på kanalerna.

Murbruket i skorstenskrönet är ofta vittrat på grund av till exempel svavelhaltig rök från tidigare oljeuppvärmning eller invändigt isolerade kanaler som minskar uttorkningen vilket i sin tur ger mer frostskador i det fuktigare murverket. Beroende på hur långt vittringen har gått går det ibland att kratsa ur löst fogbruk, vattna och foga om med nytt bruk. Det är ett arbete man kan göra själv men man bör vara mycket uppmärksam på säkerhetsaspekterna, både med avseende på murverkets bärighet och risken att falla ned. Arbetet finns beskrivet i artikeln Foga om skorstenen.

Jag har full förståelse för chocken av det höga beloppet i nämnda offert men det känns (tyvärr) inte orimligt. Men ta in åtgärdsförslag och kostnadsbedömningar från flera aktörer, i kombination med en dialog om material så kanske man kan komma ner något. 

Rent energieffektivt så kanske ni inte räknar hem beloppet men om ni räknar in säkerhet och värdeökning av fastigheten så kanske det är ett mer acceptabelt belopp.