Anordna ett byggnadsvårdsläger

Vi får varje vecka förfrågningar från personer som vill anordna byggnadsvårdsläger tillsammans med oss. Vi är jätteglada att det finns ett stort intresse, men faktum är att merparten av förfrågningarna dras tillbaka när vi förklarar hur upplägget ser ut: att arrangera ett läger är ett stort åtagande. Miljöerna där vi genomför byggnadsvårdsläger är dessutom normalt utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i detaljplan eller som byggnadsminne.

Vi får varje vecka förfrågningar från personer som vill anordna byggnadsvårdsläger tillsammans med oss. Vi är jätteglada att det finns ett stort intresse, men faktum är att merparten av förfrågningarna dras tillbaka när vi förklarar hur upplägget ser ut: att arrangera ett läger är ett stort åtagande. Miljöerna där vi genomför byggnadsvårdsläger är dessutom normalt utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i detaljplan eller som byggnadsminne.

Svenska byggnadsvårdsföreningen anordnar läger tillsammans med en arrangör (vanligtvis en stiftelse eller förening, sällan en privatperson). Arrangören genomför sedan lägret. Svenska byggnadsvårdsföreningen står för marknadsföring, kontaktnät, kvalitetsgranskning och kansliarbete. Föreningen agerar dessutom bollplank och stöttar i lägerarbetet när det behövs.

Läger på Årås säteri säsongen 2020. Foto: Årås säteri

Många olika moment
Det praktiska arbetet genomförs av samarbetspartnern/lägerarrangören. Det arbetet innefattar bland annat att boka hantverkare, ordna mat och husrum, lägga upp ett schema för lägerdeltagarna (inklusive kvällsaktiviteter i form av utflykter, föreläsningar eller liknande), samordna hantverkare och kursledare, införskaffa byggnadsmaterial och verktyg för alla deltagare. Lägerkostnaden som deltagarna betalar täcker endast mat och husrum. Utöver det ska lägerarrangören hitta medel som ska täcka hantverkarnas och kursledarnas löner, byggnadsmaterial, eventuell skyddsutrustning, verktyg och så vidare.

Finansieringsmöjligheter
Många av lägren som vi samarbetar med söker inför lägret stöd från Länsstyrelsen i form av ett bidrag. Det är bra att veta att den ansökan ska vara inlämnad på hösten året innan lägret ska hållas. För att läsa mer om hur det går till och vilka datum som gäller för inlämnad ansökan kan du googla på Länsstyrelsen där du bor och därefter söka efter ”kulturmiljöbidrag”.

Vem kan anordna ett läger?
Anledningen till att vi väljer att anordna läger främst i samarbete med stiftelser eller föreningar är främst att objektet för byggnadsvårdslägret ska vara tillgängligt för allmänheten. I vissa fall har vi upprättat avtal om tillgänglighet för visningar, men det har visat sig vara svårt i ett långsiktigt perspektiv. Därför är vår generella inställning att vi undviker att anordna läger hos privatpersoner.

Hur gör jag?

Läs igenom dessa dokument noggrant innan du skickar in din ansökan.

Ansökan

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 oktober 2023.