Föreningen Vårda Uppsala

Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden som arbetar för att främja en god stadsmiljö i Uppsala. Föreningen Vårda Uppsala har genom dom i Mark- och miljödomstolen tillerkänts rätt att överklaga detaljplanebeslut. 070 529 95 97 kristina.berglund.ark@gmail.com

Hemsida
Föreningens hemsida

Vi finns på
Ort: Uppsala
Uppsala

Kontakt
Kristina Berglund
Tele: 08 758 95 97 & 070 529 95 97
kristina.berglund.ark@gmail.com